پست های ارسال شده در آبان سال 1391

آشنائی با کلمات کلیدی برای نامه نگاری اداری-1

بازگشت به نامه شماره ..............مورخ ............. عطف به نامه شماره .................مورخ .............. با سلام و تحیت............. احتراما" باستحضار می رساند.......................... شایسته است با نظر مساعد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 187 بازدید