آموزش نامه نگاری اداری

آشنائی گام به گام با تهیه نامه های اداری از کلید واژه تا نمونه نامه

آشنائی با کلمات کلیدی برای نامه نگاری اداری-1

بازگشت به نامه شماره ..............مورخ ............. عطف به نامه شماره .................مورخ .............. با سلام و تحیت............. احتراما" باستحضار می رساند.......................... شایسته است با نظر مساعد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 188 بازدید
مهر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
5 پست
استیجاری
1 پست
منعکس
1 پست
وام
1 پست
ضروری
1 پست
مبرم
1 پست
مقتضی
1 پست
لزوم
1 پست
اختصاص
1 پست
متناسب
1 پست
ممانعت
1 پست
مفید
1 پست
افاق
1 پست
محسوس
1 پست
خصیصه
1 پست
مدیریت
1 پست
اشتغال
1 پست
بنیاد
1 پست
تعامل
1 پست
فرایند
1 پست
ضرورت
1 پست
اکناف
1 پست
استناد
1 پست
اشعار
1 پست
مطروحه
1 پست
مضافا"
1 پست
درایت
1 پست
اتخاذ
1 پست
مواضع
1 پست
رویکردها
1 پست
تامین
1 پست
هامش
1 پست
منعقده
1 پست
مقررات
1 پست
مطلع
1 پست
رایج
1 پست
مقوله
1 پست
مینوت
1 پست